Föräldrakooperativ

Klockarbacken är ett föräldrakooperativ. Det innebär att vi är en förening som är ansvarig för förskolan och arbetsgivare till personalen och alla är delaktiga i verksamheten. Vi har en härlig gemenskap eftersom vi ofta träffas på möten, gör utflykter och firar högtider tillsammans.

Alla familjer som är medlemmar i föreningen måste göra vissa arbetsinsatser. Detta för att hålla kostnaderna nere, så att vi kan satsa på det som vi tycker är viktigt, exempelvis bra mat och hög personaltäthet.

Detta innebär att varje familj hjälps åt att:

  • Arbeta i barngruppen vilket gör att vi lär känna vandras barn och föräldrar. Det görs 1-2 ggr/termin när personalen har planeringsdag. Vi är 2-3 föräldrar och en vikarie. För barnens trygghet har vi alltid samma vikarier.
  • Har man inte möjlighet att arbeta båda sina tillfällen i barngruppen kan man välja att helgstäda huset 1 ggr/termin och familj.
  • Vi träffas och storstädar huset tillsammans 1 ggr/termin under en förmiddag och avslutar med medlemsmöte och fika.
  • Vi har ”fixardag” på våren där vi tillsammans gör fint för våra barn på utegården. Både vuxna och barn lär känna varandra  bättre, vilket brukar uppskattas av familjerna. Vi brukar avsluta dessa arbetsmöten med korvgrillning.

Styrelsen har ett extra stort ansvar för att få verksamheten att gå runt, och ska exempelvis sammanställa en budget. Att sitta i styrelsen innebär också att man som förälder har stor möjlighet att påverka på förskolan. Vi vill att alla familjer är representerade i styrelsen någon gång under den period som barnet/barnen går på Klockarbacken.