Föräldrakooperativ

Vad vi som föräldrar gör

Klockarbacken är ett föräldrakooperativ. Det innebär att vi är en förening som är ansvarig för förskolan och arbetsgivare till personalen och alla är delaktiga i verksamheten. Vi har en härlig gemenskap eftersom vi ofta träffas på möten, gör utflykter och firar högtider tillsammans.

Alla familjer som är medlemmar i föreningen måste göra vissa arbetsinsatser. Detta för att hålla kostnaderna nere, så att vi kan satsa på det som vi tycker är viktigt, exempelvis bra mat och hög personaltäthet.

Detta innebär att varje familj hjälps åt att: