Så här söker ni

Motala Kommun har det övergripande ansvaret för barnomsorgen, där vi ingår i barnomsorgsplanen. Taxan bestäms och administreras av barnets hem-kommun.

Sökning sker via Motala kommun

När du ska söka barnomsorgsplats inom Motala kommun fyller du i en ansökningsblankett.

Kontakt

Vid frågor, kontakta barnomsorgshandläggarna på Motala kommun, 0141-22 50 00

Kontakta förskolechefen Jenny Bengtsson för mer information om Klockarbacken. Telefonnr: 072- 22 04 001